menu: Polski | English | Deutsch | Francaise

 

Gimnazjum nr 43 im. PTPN

ul. Łozowa 53
61-448 Poznań
tel./fax.: (61)8-32-20-21
gimnazjum43.poznan@gmail.com

NIP: 209-00-01-440
Regon: 631257822

--- Plan Gimnazjum nr 43 - SEMESTR DRUGI --

Pobierz plan dla klas

Pobierz plan dla nauczycieli

--- Plan Gimnazjum nr 43 - PIERWSZY --

Pobierz plan dla klas

Pobierz plan dla nauczycieli

3a

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

ANG GR4 209; GR2 111; NIEM 108  105

ANG 1GR*  209; ANG 2GR* 101; NIEM-* 108; FRANC*  107

 

1

8,00 – 8,45

biol  211

inf   205    grupa

POL  104

pol 104

ANG GR3 209; INF 205

2

8,50 – 9,35

chem 102

ang 3gr 209; ang 2gr 111;  niem 108; niem 104

POL  104

mat 208

POL 104

3

9,45 – 10,30

hist 205

ang 3gr 209; ang 2gr 111;  niem 108; niem 104

FIZ  202

HIS 205

WF CAŁA

4

10,45 –11,30

mat 208

geog 204

TECH 111

WF  CAŁA

WF CAŁA

5

11,40 –12,25

fiz   202

pol 104

MAT 208

WF  CAŁA

NARADA 208

6

12,35 –13,20

REL  107

mat 208

ANG GR1 209; NIEM* 108

ANG 1 GR 209

REL 101

7

13,45 –14,30

edb   102

artyst harc

ANG GR1 209

 

wdż 204

8

14,40 –15,25

 

ANG  GR 4  209

 

 

NIEM*  108

9

15,30 –16,15

 

ANG  GR 4  209

 

 

 

 

3b

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

wf  cała

 

ANG GR4 209 GR2 111

NIEM* 108 FRANC* 107

 

1

8,00 – 8,45

wf  cała

 

inform 205

POL 107

 

2

8,50 – 9,35

biol 211

ANG GR2 111

hist 109

POL 107

mat 207

3

9,45 – 10,30

POL 107

ANG GR2 111 INF 205

artyst harc

chem 102

POL 107

4

10,45 –11,30

MAT 207

HIST 109

mat 207

technika harc

FIZ 202

5

11,40 –12,25

religia 107

GEOG 204

wdż 204

religia 101

NARADA 108

6

12,35 –13,20

EDB 102

MAT 207

ANG GR1 209

ANG 1 GR 209

WF CAŁA

7

13,45 –14,30

 

POL 107

ANG GR1 209

 

WF CAŁA

8

14,40 –15,25

 

ANG GR4 209

 

 

NIEM* 108

9

15,30 –16,15

 

ANG GR4 209

 

 

 

3c

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

wf chłopcy

 

NIEM 108; ANG GR5 101

ANG 1GR 209; 2 GR 101; FRANC 106, NIEM 108 109

 

1

8,00 – 8,45

wf chłopcy

 

mat 207

hist 205

ANG GR 3 209

2

8,50 – 9,35

MAT 207

ang gr2 111; gr4 209; niem 108

techn harc

MAT 207

POL 106

3

9,45 – 10,30

rel 108

ang gr2 111; gr4 209; niem 108

HIST 205

POL 106

FIZ 202

4

10,45 –11,30

pol 106

POL 106

wdż 204

rel 101

BIOL 211

5

11,40 –12,25

chem 102

MAT 207

POL 106

edb 107

NARADA 205

6

12,35 –13,20

artyst harc

GEOG 204

WF DZ

INF CHŁ 205

INF DZ 205  WF CHŁ

7

13,45 –14,30

 

wf dz

WF DZ

 

WF CHŁ

8

14,40 –15,25

 

WF DZ

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

3d

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

ANG GR3 111 GR4 209 GR5 101; NIEM 108 104

ANG* GR1 209 GR2 101 NIEM* 109 FRAN* 106

 

1

8,00 – 8,45

MAT 208

 

HIST 109

MAT 208

ANG GR 3 209

2

8,50 – 9,35

POL 107

ANG GR3 209 GR2 111 GR5 101; NIEM 108 104

POL 107

GEOG 204

MAT 208

3

9,45 – 10,30

FIZ 202

ANG GR3 209 GR2 111 GR5 101; NIEM 108 104

REL 101

HIST 109

WF CAŁA

4

10,45 –11,30

REL 108

POL 107

MAT 208

WF CAŁA

WF CAŁA

5

11,40 –12,25

art. HARC

POL 107

BIOL 211

WF CAŁA

NARADA

6

12,35 –13,20

WDŻ 204

TECHN HARC

NIEM* 108 INF 105

EDB  107

POL 107

7

13,45 –14,30

INF 105

CHEM 102

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

ANG GR4 209

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

ANG GR4 209

 

 

 

 

2a

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

FRAN*  106; NIEM* 104

 

ANG GR1 111

ANG GR2 111 GR3 209 INF 205

1

8,00 – 8,45

INF 205

FRAN*  106; NIEM* 104

BIOL 211

mat 207

GEOG 204

2

8,50 – 9,35

WF CAŁA

HIST 109

CHEM 102

HIST 109

FIZ 202

3

9,45 – 10,30

WF CAŁA

biol 211

mat 207

tech harc

MAT 207

4

10,45 –11,30

REL 104

POL 201

FIZ   202

pol 201

NARADA 207

5

11,40 –12,25

mat 207

art. HARC

POL 201

GEOG 204

WDŻ 107

6

12,35 –13,20

pol 201

ANG GR3 209 GR2 111

REL  201

WF CAŁA

NIEM* 104 108

7

13,45 –14,30

ANG GR6 209  GR5 111

ANG GR3 209 GR2 111

NIEM* 104 ANG GR1 111

WF CAŁA

NIEM* 104 108

8

14,40 –15,25

ANG GR6 209  GR5 111

 

NIEM* 104 ANG GR1 111

ANG GR5 111 GR6 209

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

2b

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

INF 205

NIEM* 104 108; FRANC* 106

 

ANG GR1 111

ang gr2 111 gr3 209 gr4  101

1

8,00 – 8,45

pol 107

NIEM* 104 108; FRANC* 106

 

geog 204

MAT 208

2

8,50 – 9,35

WF CAŁA

pol 107

INF 205

CHEM 102

tech 201

3

9,45 – 10,30

WF CAŁA

POL 107

pol 107

FIZYKA 202

rel 101

4

10,45 –11,30

HIST 109

MAT 208

rel 101

pol 107

NARADA 107

5

11,40 –12,25

mat 208

BIOL 211

hist 109

mat 208

geog 204

6

12,35 –13,20

fiz  202

ANG GR2 111 GR3 209 GR4 101

ARTYST HARC

WF CAŁA

niem* 104

7

13,45 –14,30

wdż 204

ANG GR2 111 GR3 209 GR4 101

NIEM* 104 ANG GR1 111

WF CAŁA

niem* 104

8

14,40 –15,25

 

 

NIEM* 104 ANG GR1 111

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

2c

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

NIEM* 108 FRANC* 106

ANG gr 7 107

 

ANG GR4 101  GR7 108

1

8,00 – 8,45

fiz 202

NIEM* 108 FRANC* 106

fiz 202

inf105

mat 207

2

8,50 – 9,35

geog 204

MAT 207

WF CAŁA

rel 101

hist 109

3

9,45 – 10,30

MAT 207

WF CAŁA

WF CAŁA

MAT 207

ART HARC

4

10,45 –11,30

TECH 111

wf cała

biol 211

geog 204

NARADA 204

5

11,40 –12,25

pol 106

POL 106

rel 101

chem 102

POL 106

6

12,35 –13,20

hist 109

ANG GR4 101

POL 106

Pol 106

NIEM* 108  INF 105

7

13,45 –14,30

ANG GR6 209  GR5, 7 111

ANG GR4 101

NIEM* 104 108

WOS 205

NIEM* 108

8

14,40 –15,25

ANG GR6 209  GR5, 7 111

 

NIEM* 104 108

ANG GR5 111 GR6 209  GR 7   106

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

2d

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

NIEM* 104 108; FRANC* 106

ANG gr 7 107

inf 105

ANG GR2 111 GR4 101 GR7 108

1

8,00 – 8,45

geog 204

NIEM* 104 108; FRANC* 106

harc artyst

fiz 202

BIOL 211

2

8,50 – 9,35

WF CAŁA

GEOG 204

fiz 202

WOS 205

GEOG 204

3

9,45 – 10,30

WF CAŁA

FIZYKA 202

POL 201

POL 201

MAT 111

4

10,45 –11,30

pol 201

MAT 101

hist 109

CHEM 102

NARADA 109

5

11,40 –12,25

hist 109

pol 201

MAT 102

TECH HARC

REL 101

6

12,35 –13,20

mat 101

aNG GR2 111 GR4 101

REL 111

WF CAŁA

NIEM* 108

7

13,45 –14,30

ANG GR6 209  GR5, 7 111

aNG GR2 111 GR4 101

NIEM* 108 INF 105

WF CAŁA

NIEM* 108

8

14,40 –15,25

ANG GR6 209  GR5, 7 111

 

NIEM* 108

ANG GR5 111 GR6 209  GR 7   107

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

1A

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

MAT 207

ANG GR6 209 GR5 111

ANG GR4 101 GR5 111 GR2 209

NIEM* GR1 108 GR4 106

ANG GR1 111

2

8,50 – 9,35

HIST 205

BIOL 211

ANG GR4 101 GR5 111 GR2 209

NIEM* GR1 108 GR4 106

ANG GR1 111 GR2 209 GR4 101

3

9,45 – 10,30

CHEM 102

MAT 207

POL 104

POL 104

NARADA 104

4

10,45 –11,30

WF CAŁA

POL 104

POL 104

MAT 207

HIST 205

5

11,40 –12,25

WF CAŁA

FIZ 202

MAT 207

WOS 205

POL 104

6

12,35 –13,20

REL 104

CHEM 102

WF CAŁA

GEOG 204

MUZ HARC

7

13,45 –14,30

NIEM* GR2 108 GR3 104 FRAN* 106

WF CAŁA

REL 201

ANG GR1 111 GR6 209

INF 205

8

14,40 –15,25

NIEM* GR2 108 GR3 104 FRAN* 106

 

ANG GR6 209

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

1b

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

REL 104

ANG GR5 111

ANG GR2 209 GR5 111

NIEM* GR1 108

ANG GR1 111

2

8,50 – 9,35

HIST 109

POL 106

ANG GR2 209 GR5 111

NIEM* GR1 108

ANG GR1 111 GR2 209

3

9,45 – 10,30

BIOL 211

POL 106

MAT 208

MAT 208

NARADA 106

4

10,45 –11,30

WF CAŁA

FIZYKA 202

P[OL 106

POL 106

POL 106

5

11,40 –12,25

WF CAŁA

MAT 208

REL  209

ANG 111

CHEM 102

6

12,35 –13,20

MAT 208

WOS 205

WF CAŁA

CHEM 102

HIST 109

7

13,45 –14,30

NIEM* GR2 108 GR3 104 FRAN* 106

WF CAŁA

GEOG 204

ANG GR1 111

MUZ HARC

8

14,40 –15,25

NIEM* GR2 108 GR3 104 FRAN* 106

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

1c

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

CHEM 102

ANG GR5 111

ANG GR2 209 GR5 111 GR4 101; NIEM* GR5 108 GR6 105

ANG GR3 101  GR7 111

 

2

8,50 – 9,35

MAT 208

POL 201

ANG GR2 209 GR5 111 GR4 101; NIEM* GR5 108 GR6 105

ANG GR3 101  GR7 111

ANG GR2 209 GR4 101

3

9,45 – 10,30

POL 201

HIST 109

BIOL 211

GEOG 204

NARADA 102

4

10,45 –11,30

WOS 205

BIOL 211

POL 201

MAT 208

POL 201

5

11,40 –12,25

REL 104

WF CAŁA

WF CAŁA

HIST 109

FIZ 202

6

12,35 –13,20

WF CAŁA

WF CAŁA

CHEM 102

BIOL 211

MAT 208

7

13,45 –14,30

NIEM* GR2 108 GR3 104 FRAN* 106

REL 108

MAT 208

POL 201

 

8

14,40 –15,25

NIEM* GR2 108 GR3 104 FRAN* 106

ANG GR3, 7 111

MUZ HARC

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

1d

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

HIST 109

ANG GR6 209

NIEM* GR6 108 GR5 105

ANG GR3 101  GR7 111  NIEM* GR4 106

POL 201

2

8,50 – 9,35

FIZ 202

MAT 208

NIEM* GR6 108 GR5 105

ANG GR3 101  GR7 111 NIEM* GR4 106

BIOL 211

3

9,45 – 10,30

REL 104

POL 201

MAT 102

MAT 111

NARADA 201

4

10,45 –11,30

MAT 101

REL 108

CHEMIA 102

HIST 109

CHEMIA 102

5

11,40 –12,25

POLSKI 201

WF CAŁA

WF CAŁA

POL 201

HIST 109

6

12,35 –13,20

WF CAŁA

WF CAŁA

GEOG 204

POL 201

 

7

13,45 –14,30

FRAN* 106

WOS 205

MUZ HARC

ANG GR3 209

 

8

14,40 –15,25

FRAN* 106

ANG GR3, 7 101, 111

ANG GR6 209

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE

 

NAUCZYCIELE

 

P. NEUGEBAUER – BŁASZYK

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

3a

 

2a

 

 

2

8,50 – 9,35

3b

1a

 

 

 

3

9,45 – 10,30

1b

2a

 

 

 

4

10,45 –11,30

 

 

 

 

 

5

11,40 –12,25

 

 

 

 

 

6

12,35 –13,20

 

 

 

 

 

7

13,45 –14,30

 

 

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

SIKORA

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

1c

 

 

 

2D

2

8,50 – 9,35

3a

 

2a

 

1d

3

9,45 – 10,30

1a

 

1c

3b

1c

4

10,45 –11,30

 

1c

2c

 

3c

5

11,40 –12,25

3c

2b

3d

 

 

6

12,35 –13,20

 

1a

1c

1C

 

7

13,45 –14,30

 

3d

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

ZEMBROWSKA

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

2b

 

 

3B

 

2

8,50 – 9,35

3d

2b

3d

3B

 

3

9,45 – 10,30

3b

2B

2b

 

3B

4

10,45 –11,30

 

3D

 

2b

2B

5

11,40 –12,25

 

3D

 

 

 

6

12,35 –13,20

 

 

 

 

3d

7

13,45 –14,30

 

3B

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

KULCZAK

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

 

 

3a

3a

 

2

8,50 – 9,35

 

 

3a

 

3A

3

9,45 – 10,30

 

 

1A

1A

1A

4

10,45 –11,30

 

1a

1A

 

 

5

11,40 –12,25

 

3A

 

 

1A

6

12,35 –13,20

 

 

 

 

 

7

13,45 –14,30

 

 

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 


 

KROPIWNICKA

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

 

1b

 

 

 

2

8,50 – 9,35

 

1b

 

 

3c

3

9,45 – 10,30

 

3c

 

3c

1b

4

10,45 –11,30

3c

2c

1b

1b

1b

5

11,40 –12,25

2c

 

3c

 

2c

6

12,35 –13,20

 

 

2c

2C

 

7

13,45 –14,30

 

 

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

STOKŁOSA

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

 

 

 

 

1d

2

8,50 – 9,35

 

1c

 

 

 

3

9,45 – 10,30

1c

1d

2d

2d

1d

4

10,45 –11,30

2d

2a

1c

2a

1c

5

11,40 –12,25

1d

2d

2a

1d

 

6

12,35 –13,20

2a

 

 

1D

 

7

13,45 –14,30

 

 

 

1C

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

ZWIERZYŃSKA

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

2c

 

2c

2d

 

2

8,50 – 9,35

1d

 

2d

 

2A

3

9,45 – 10,30

3d

2d

3A

2B

3C

4

10,45 –11,30

 

1B

2a

 

3B

5

11,40 –12,25

3a

1a

 

 

1C

6

12,35 –13,20

2b

 

 

 

 

7

13,45 –14,30

 

 

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

TOBIASIEWICZ

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

1A

 

3C

2A

2c

2

8,50 – 9,35

3C

2c

 

3C

3b

3

9,45 – 10,30

2C

1A

2A

2C

2A

4

10,45 –11,30

3B

 

3b

1A

2A

5

11,40 –12,25

2A

3C

1A

 

 

6

12,35 –13,20

 

3B

 

 

 

7

13,45 –14,30

 

 

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

BALCERZAK

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

3d

 

 

3d

2B

2

8,50 – 9,35

1c

 

 

3a

3d

3

9,45 – 10,30

 

 

1b

1b

 

4

10,45 –11,30

3a

2B

3d

1c

 

5

11,40 –12,25

2b

1b

3a

2b

3d

6

12,35 –13,20

1b

3a

 

 

1c

7

13,45 –14,30

 

 

1c

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

DUDZIŃSKA

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

2d

 

1

8,00 – 8,45

 

 

 

2c

 

2

8,50 – 9,35

 

1d

 

2b

 

3

9,45 – 10,30

 

 

1d

1d

2d

4

10,45 –11,30

1d

2d

1d

2d

1d

5

11,40 –12,25

 

 

2d

2c

1B

6

12,35 –13,20

2d

 

3d

1B

2C

7

13,45 –14,30

3d

 

2d

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

 

BIERYŁŁO

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

2b

 

 

 

2A

1

8,00 – 8,45

2a

3A

2B

3C

3A

2

8,50 – 9,35

1a

 

2b

2d

 

3

9,45 – 10,30

3a

3B

3C

3A

 

4

10,45 –11,30

1c

 

 

 

1A

5

11,40 –12,25

 

 

 

1A

3C

6

12,35 –13,20

 

1b

 

3C

3C

7

13,45 –14,30

 

1d

 

2C

1a

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

PRZYBYLAK

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 

 

 

1

8,00 – 8,45

1d

 

3d

 

 

2

8,50 – 9,35

1d

2a

3b

2a

2c

3

9,45 – 10,30

 

1c

 

3d

 

4

10,45 –11,30

2B

3b

2d

1d

2D

5

11,40 –12,25

2d

 

2b

2c

1D

6

12,35 –13,20

2c

 

 

 

1b

7

13,45 –14,30

 

 

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

GRODZKA

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

3ABD

 

2AB

1

8,00 – 8,45

 

1AD

1ABC

 

3ACD

2

8,50 – 9,35

 

3ACD

1ABC

 

1ABC

3

9,45 – 10,30

 

3ACD

 

 

 

4

10,45 –11,30

 

 

 

 

 

5

11,40 –12,25

 

 

 

 

 

6

12,35 –13,20

 

2AB

3AB

3AB

 

7

13,45 –14,30

2ACD

2AB

3AB

1AD

 

8

14,40 –15,25

2ACD

3ABD

1Ad

2ACD

 

9

15,30 –16,15

 

3ABD

 

 

 

 

KRAWCZYK

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

3ABD

2AB

2ABD

1

8,00 – 8,45

 

1ABC

1ABC

1CD

1AB

2

8,50 – 9,35

 

3ABD

1ABC

1CD

1AB

3

9,45 – 10,30

 

3ABD

 

 

 

4

10,45 –11,30

 

 

 

 

 

5

11,40 –12,25

 

 

 

1B

 

6

12,35 –13,20

 

2ABD

 

 

 

7

13,45 –14,30

2acd

2ABD

2AB

1AB

 

8

14,40 –15,25

2ACD

1CD

2AB

2ACD

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

CZEKAŃSKI

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

3CD

3ACD*

2BCD

1

8,00 – 8,45

 

 

1AC

1cd

 

2

8,50 – 9,35

 

3CD

1AC

1cd

1AC

3

9,45 – 10,30

 

3CD

 

 

 

4

10,45 –11,30

 

 

 

 

 

5

11,40 –12,25

 

 

 

 

 

6

12,35 –13,20

 

2BCD

 

 

 

7

13,45 –14,30

 

2BCD

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

1CD

 

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 

THOMAS

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

 

 2D

3ACD*

2CD

1

8,00 – 8,45

 

 

 

 

 

2

8,50 – 9,35

 

 

 

 

 

3

9,45 – 10,30

 

 

 

 

 

4

10,45 –11,30

 

 

 

 

 

5

11,40 –12,25

 

 

 

 

 

6

12,35 –13,20

2cd

 

 

 

 

7

13,45 –14,30

2cd

 

 

 

 

8

14,40 –15,25

 

 

 2CD

 

 

9

15,30 –16,15

 

 

 

 

 

 


KWIATKOWSKI

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7,10 – 7,55

 

2ABD

3AD

3CD*

 

1

8,00 – 8,45

 

2ABD

1CD

1AD

 

2

8,50 – 9,35

 

3AD

1CD

1AD

 

3

9,45 – 10,30

 

3AD

 

 

 

4

10,45 –11,30

 

 

 

 

 

5

11,40 –12,25

 

 

 

 

 

6

12,35 –13,20

 

 

 

 

2AB

7

13,45 –14,30

1ABC

 

2ABC

 

2AB

8

14,40 –15,25